31 Jul 2010

Al-Qur'an dan Hadist Tentang Nur Muhammad


Sebelum membaca tentang Al-qur'an dan hadist yang menjelaskan Nur Nabi muhammad,baca dulu DISINI  


 Dalam QS. Al- Maidah surat kelima ayat 15 Allah SWT berfirman : 
"... Qad jaa akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin" 
artinya : "... Sungguh telah datang padamu dari Allah, Nuur (cahaya) dan kitab yang jelas dan menerangkan.
cahaya maksudnya Nabi Muhammad dan Kitab maksudnya Al-Qur'an 

Kemudian dalam QS.An-Nuur 24 : 35 Allah berfirman : 
"...Matsalu nuurihi kamisykaatin fiihaa mishbaab, al mishbaabu fii zujaajah; az zujaajatu kaannahaa kaukabun durriyyun yuuqadu min syajaratin mubaarakatin zaituunatin laa syarqiyyatin wa laa gharbiyyatin yakaadu zaituhaa yudhii-u wa lau tamsashu naarun; nuurun 'alaa nuurin..."
artinya : "...Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti suatu misykat (bundel) di mana di dalamnya ada suatu lampu, lampu itu ada dalam gelas, dan gelas itu seperti bintang yang berkelip, dinyalakan dari pohon yang terberkati, suatu zaitun yang tak terdapat di timur maupun di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir sudah menerangi(bercahaya) sekalipun api belum menyentuhnya; cahaya di atas cahaya(berlapis-lapis)..."
Dalam QS. AL- AHzab 33 ayat 45-46, Allah berfirman :
" Ya Ayyuhan Nabiyyu inna arsalnaaka Syahiidan wa Mubassyiriran wa Nadziiran(.45)"
Wa daa 'iyan ila Allahi bi idznihii wa Sirajan Muniiran."(46)

artinya : " Hai Nabi, Sesungguhnya KAMI mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan,dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk  jadi cahaya yang meneranginya" ( lampu yang menebarkan cahaya).

Dalam kitab " Kashf al- Al-Khafa'wa Muzil al-Ilbas 'Amman Ishtahara min al- Ahadith 'Ala Alsinatin- Nas',  Oleh Al-'Aljuni (men.1162 Hijrah): Hadist yang artinya: " Yang pertama dijadikan Allah ialah nur Nabi engkaumwahai Jabir". Diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzaq dengan sanadnya dari Jabir bin 'Abd Allah dengan lafaz : Katanya: Aku berkata : Wahai Rasulullah,Kedua orang tua hamba menjadi tebusan, beritahu kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab Baginda : Wahai jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur Nabi engkau dari Nur-Nya.

Dan dari " Irbad bin sariyah dari Nabi saw 'Sesungguhnya aku( NABI) di sisi Allah sebagai Khatam al-Nabiyyin penutup sekalian nabi- Walhal Adam masih terbujur dalam tanahnya(sebelum roh ditiupkan ke dalamnya); "Riwayat Ahmad dan baihaqi serta al-hakim. Seterusnya kata beliau: Dari Maisarah al-dabbi katanya, bahwa katanya :'Aku berkata, wahai rasullullah, bilakah tuan menjadi nabi? jawabnya nabi saw bersabda : "waktu Adam masih antara ruh dan jasad.' Ini lafaz riwayat Ahmad dan al-Bukhari dalam '; Tarikh'nya serta Abu Nu'aim dalam "al-Hilyah", al-Hakim menyatakan ia sahih.


Related Articles/Artikel Terkait0 komentar:

Post a Comment